การอบรมให้ความรู้การเพาะเลี้ยงเห็ด

นวัตกรรมกระบวนการจัดการในฟาร์มเห็ดแบบได้คุณภาพสูงประหยัดต้นทุน

by CECD chonburi
0 comment 4px read

รายละเอียด

การอบรมเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเห็ดที่เฮฟเว่นฟาร์ม มีเนื้อหาและกิจกรรมที่ครอบคลุมและเป็นประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วม เพื่อให้ทุกคนสามารถเรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ได้จริง ตัวอย่างกิจกรรมในการอบรมเห็ดที่เฮฟเว่นฟาร์ม:

กิจกรรมในการอบรมเห็ดที่เฮฟเว่นฟาร์ม

1. การแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับเห็ด

 • การบรรยายเบื้องต้นเกี่ยวกับเห็ด: แนะนำชนิดของเห็ดที่นิยมเพาะเลี้ยง ลักษณะทั่วไปของเห็ด และคุณประโยชน์ของการบริโภคเห็ด
 • การจัดแสดงตัวอย่างเห็ด: แสดงตัวอย่างเห็ดต่าง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมสามารถศึกษาและสัมผัสได้

2. การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์

 • การเลือกและเตรียมวัสดุปลูกเห็ด: อธิบายการเลือกวัสดุที่เหมาะสม ฟาง ขี้เลื่อย หรือวัสดุอื่นๆ
 • การจัดเตรียมอุปกรณ์การเพาะเห็ด: การเลือกอุปกรณ์และการจัดเตรียมอุปกรณ์ เช่น ถุงเพาะ เห็ดเชื้อ และอุปกรณ์การฉีดพ่นน้ำ

3. การทำก้อนเชื้อเห็ด

 • การทำก้อนเชื้อเห็ด: สาธิตและให้ผู้เข้าร่วมลองทำก้อนเชื้อเห็ดด้วยตัวเอง ตั้งแต่การผสมวัสดุ การเติมเชื้อ และการบรรจุลงในถุงเพาะ

4. การดูแลและการเจริญเติบโตของเห็ด

 • การดูแลก้อนเชื้อเห็ด: แนะนำวิธีการดูแลก้อนเชื้อเห็ดในช่วงแรก เช่น การควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และการระบายอากาศ
 • การดูแลเห็ดในระยะการเจริญเติบโต: อธิบายการดูแลเห็ดในระยะต่างๆ ตั้งแต่การแตกหน่อ การเจริญเติบโตของดอกเห็ด จนถึงการเก็บเกี่ยว

5. การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

 • การเก็บเกี่ยวเห็ด: สาธิตวิธีการเก็บเกี่ยวเห็ดที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้เห็ดที่มีคุณภาพสูงสุด
 • การจัดการเห็ดหลังการเก็บเกี่ยว: แนะนำวิธีการจัดเก็บและรักษาเห็ดเพื่อยืดอายุการใช้งาน

6. การแปรรูปและการตลาดเห็ด

 • การแปรรูปเห็ด: แนะนำวิธีการแปรรูปเห็ด เช่น การอบแห้ง การทำเห็ดดอง หรือการทำผลิตภัณฑ์อื่นๆ
 • การตลาดเห็ด: การสร้างแบรนด์ การตั้งราคาขาย และการตลาดผลิตภัณฑ์เห็ดเพื่อเพิ่มมูลค่า

7. กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

 • การอภิปรายกลุ่ม: เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากการเพาะเห็ด
 • การตอบคำถามและสรุปผลการอบรม: เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสอบถามและร่วมกันสรุปผลการอบรม

8. ทัวร์ฟาร์มเห็ด

 • การเยี่ยมชมฟาร์มเห็ด: พาผู้เข้าร่วมชมฟาร์มเห็ดเฮฟเว่นฟาร์ม แสดงการดำเนินงานจริง และวิธีการจัดการฟาร์มเห็ดในแต่ละวัน

9. การทดลองและปฏิบัติจริง

 • การทดลองเพาะเห็ด: ให้ผู้เข้าร่วมได้ลองปฏิบัติการเพาะเห็ดจริงในฟาร์มเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการนำความรู้ไปใช้

10. การรับรองและการให้คำปรึกษาหลังการอบรม

 • การรับรองการเข้าร่วมอบรม: มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรม
 • การให้คำปรึกษาหลังการอบรม: เปิดช่องทางให้ผู้เข้าร่วมสามารถขอคำปรึกษาหลังการอบรมได้ เช่น ผ่านทางอีเมลหรือกลุ่มสนทนาออนไลน์

กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และทักษะในการเพาะเลี้ยงเห็ดอย่างครบถ้วน สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือทำเป็นงานอดิเรกได้อย่างมั่นใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00