เทศบาลเมืองพิมลราช จ.นนทบุรี นำคณะกลุ่มสตรีฯ ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพจังหวัดชลบุรี

by CECD chonburi
0 comment 4px read

รายละเอียด

วันที่ 31/05/2567

ด้วยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองพิมลราช ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมศักยภาพสตรีตำบลพิมลราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สตรีตำบลพิมลราชมารวมตัวกัน เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชน ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

ของสังคม โดยได้จัดกิจกรรมอบรมเรื่องบทบาทสตรีและดูงานจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอื่นที่ประสบความสำเร็จ ก่อให้เกิดการศึกษาเรียนรู้และนำมาประยุกต์ใช้กับชุมชนของตนเองในการใข้ทรัพยากรท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างโอกาสการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีให้มีอาชีพ และสร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสตรีตำบลพิมลราช

จึงได้นำคณะสตรีตำบลพิมลราชเทศบาลเมืองพิมสราช เข้าศึกษาดูงานพร้อมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จำนวนทั้งสิ้น 120 คน วันที่ 31/05/2567 ที่ผ่านมา

โดยมีที่ปรึกษาฯ, ประธานฯ, คณะกรรมการ, สมาชิก สหกรณ์บริการส่งเสริมอาชีพและวัฒนธรรมชลบุรี จำกัด และวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพจังหวัดชลบุรี และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ รับทั้งได้มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนอีกด้วย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เจมส์ ลิ้มรพีพงษ์ และ ดร.โช ไลฟ์ ลิ้ม ให้เกียรติ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่องนวัตกรรมกระบวนการจัดการและการเสริมสร้างเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00