อบรมเกษตรนวัตกรรมการจัดการฟาร์มเห็ดสมัยใหม่

ให้กับคณะฯ จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี

by CECD chonburi
0 comment 4px read

รายละเอียด

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2567

อบรมเกษตรนวัตกรรมการจัดการฟาร์มเห็ดสมัยใหม่ ให้กับคณะฯ จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวขนจังหวัดชลบุรี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ได้จัดทำโครงการเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยมุ่งให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกันบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพของตนที่มีอยู่อย่างมีศักยภาพ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ รวมไปถึงการลดตันทุนและปัจจัยการผลิต พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้มีมูลค่าและเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานให้กับตนเอง และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน นั้น

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี จึงได้นำคณะเข้าศึกษาดูงานและอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพ จังหวัดชลบุรี เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเกษตรและนวัตกรรมการจัดการเกษตร

ประกอบด้วย คณะกรรมการสงเคราะห์สำหรับเด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี จำนวน 15 คน

โดยมีที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชน ประธานฯ และคณะกรรมการฯ ให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก ดร.เจมส์ ลิ้มรพีพงษ์, ดร.โช ไลฟ์ ลิ้ม และนางสาวนรีรัตน์ ลิ้มรพีพงษ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรตลอดการอบรม

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00