เทศบาลตำบลคูขวาง นำคณะฯ เข้าอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับ

"นวัตกรรมกระบวนการจัดการการเพาะพันธุ์เห็ด เพื่อเป็นการสร้างรายได้แบบยั่งยืน"

by CECD chonburi
0 comment 4px read

รายละเอียด

วันที่ 25 พฤษภาคม 2567

เทศบาลตำบลคูขวางได้จัดทำ “โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมอาชีพและแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชน” ณ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรีชขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชนพร้อมทั้งนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ ช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหาการว่างงาน สร้างอาชีพเพิ่มรายได้ และการเพิ่มพูนทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพบนพื้นฐานของการลดรายจ่าย สร้างรายได้ ขยายโอกาสให้แก่ประชาชนโดยกำหนดในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ตามนโยบายของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาอาชีพได้อย่างถูกต้องและเหมาะกับตนเองทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความสนใจ ความถนัดและบุคลิกภาพ เพื่อนำความรู้ มาพัฒนาประยุกต์ใช้กับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป

จึงได้นำคณะฯ เข้าอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับนวัตกรรมกระบวนการจัดการการเพาะพันธุ์เห็ด เพื่อเป็นการสร้างรายได้แบบยั่งยืนพร้อมวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 จำนวน 306 คน

โดยมีที่ปรึกษาฯ, ประธานฯ, คณะกรรมการ, สมาชิก สหกรณ์บริการส่งเสริมอาชีพและวัฒนธรรมชลบุรี จำกัด และวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพจังหวัดชลบุรี และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับนอกจากนี้ยังได้มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนให้กับผู้เข้าศึกษาดูงานด้วย

และได้รับเกียรติจาก ดร.เจมส์ ลิ้มรพีพงษ์ และ ดร.โช ไลฟ์ ลิ้ม ให้เกียรติ เป็นวิทยากรบรรยาย

You may also like

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00